Verweefbaarheid

Vragen over verweefbaarheid? Vind jouw antwoord hier.

Wat betekent het verweefpotentieel?

Bij het zoeken naar een geschikte locatie voor een onderneming denk je al snel aan een bedrijventerrein. Toch kan het interessant zijn een site in de kern af te wegen. Bedrijventerreinen raken vol, de ruimte is schaars en er komen niet veel nieuwe ontwikkelingen meer bij.

 Voordelen van een locatie in de kern:

  1. Werknemers hebben vlotter toegang tot openbaar vervoer of wonen dichter bij het werk en nemen de fiets, wat de mobiliteitsimpact aanzienlijk vermindert.

  2. Er zijn veel meer voorzieningen in de buurt, zoals een supermarkt, horeca of crèche, wat de work-lifebalance alleen maar ten goede komt.

  3. De activiteit brengt leven in de buurt en zorgt voor lokale tewerkstelling.

Via het verweefpotentieel wordt nagegaan of de onderneming met haar activiteiten en mobiliteitsprofiel verweefbaar is in de kern.

Hoe wordt het verweefpotentieel berekend?

Het verweefpotentieel wordt berekend op basis van onderstaande criteria.

 Een onderneming is niet verweefbaar

  • als de bedrijfscategorie industrie is

  • als twee of meer verweefcriteria laag scoren

  • als vier of meer verweefcriteria laag of midden scoren

Een onderneming is potentieel verweefbaar

  • als 3 criteria laag en/of midden scoren

Een onderneming is verweefbaar in alle andere gevallen.